Włączenie syren alarmowych na terenie miasta i gminy Cieszanów w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie informuje, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie miasta i gminy, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. Dźwięk syren w rocznicę "W" oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach mają wymiar symbolu, który trwale wpisał się w obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

     Dla podkreślenia rangi wydarzenia, prosimy o wywieszenie flag państwowych na budynkach. 

 

 

                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                     Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                       (-)

                                                                           Zdzisław Zadworny

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Konkurs nosi tytuł „Na bazarku w dzień handlowy, takie słyszy się rozmowy…-co produkt lokalny mówi o sobie? 

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: przedszkolaki do 6 lat,

II grupa: klasy 0 — III szkoły podstawowej,

III grupa: klasy IV — VIII szkoły podstawowej.


Celem konkursu jest promowanie podkarpackiego e-bazarku, zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia, pobudzenia ciekawości dziecięcej co do tematyki produktu lokalnego, popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznej żywności oraz jej znaczeniu, popularyzowanie wiedzy dotyczącej lokalnych wyrobów, rękodzieła i agroturystyki, rozbudzenie wrażliwości estetycznej, pobudzenie i kształtowanie wyobraźni, rozwijanie samodzielności i kreatywności.

Laptopy dla uczniów w Gminie Cieszanów

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Cieszanów po złożeniu wniosku otrzymała grant maksymalnejkwoty 60 000,00 zł.

Za otrzymane środki oraz wkład własny w wysokości 1 900,00 złzostało zakupionych30 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozpoznaniem dotyczącym zapotrzebowania wśród uczniów został przekazany do Szkoły Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskichw Cieszanowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie, Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Jeziorańskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Lublińcu i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Siole.

Laptopy zostały wypożyczone uczniom do nauki zdalnej, a w przyszłości będą przeznaczone do pracy w poszczególnych szkołach.

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia 2020".