Gmina Cieszanów otrzymała od Wojewody Podkarpackiego środki – dofinansowanie z Funduszu Pracy w łącznej wysokości  9 873,40  zł.

– 2 000,00 zł które przeznaczone jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Całkowity koszt w/w programu to 2 000,00 zł w tym

2 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.
– 7 873,40 zł, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Całkowity koszt w/w programu to 7 873,40 zł, w tym 7 873,40 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Celem w/w dotacji jest wzmocnienie asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny. Okres realizacji zadania: 22.11.2023 do 31.12.2023. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.