INFORMACJA

W związku z sygnałami, które przekazują mieszkańcy Miasta i Gminy Cieszanów związanymi z podawaniem się różnych osób i firm za przedstawicieli Miasta i Gminy Cieszanów i przekazywaniu przez nich informacji na temat zapisów do dofinansowania (remonty, zakup OZE, program Czyste Powietrze) informujemy, że wspomniane osoby nie współpracują z Gminą w ramach wspomnianych projektów! Wszelkie materiały umieszczone w skrzynkach pocztowych czy przekazywane osobiście, NIE SĄ rozprowadzane przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

Wszelkie wątpliwości dotyczące osób, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wyjaśni Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – tel. +48 16 6311076

Informacje dotyczące projektów OZE oraz Czyste Powietrze uzyskać można u Pana Daniela Ciepłego, pracownika Urzędu MiG Cieszanów, pod numerem telefonu +48 16 6328686.