Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.
Data podpisania umowy: 14.02.2024 r.
Na realizację Programu otrzymał dotację w wysokości 57.300,00 zł. W 2024 roku w ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta łącznie 3 mieszkańców Gminy Cieszanów:
- 3 osób pełnoletnich posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (1 uczestnik posiadający znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 uczestników posiadający znaczny stopień niepełnosprawności).
Program będzie realizowany w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.