Początek roku szkolnego nasuwa pytania o szanse edukacyjne i możliwości rozwojowe młodzieży. Fundacja Dobra Sieć, prowadząc portal MojeStypendium.pl, od ponad dekady pomaga setkom tysięcy młodych osób w realizacji marzeń.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  – edycja 2024, który finansowany jest
z Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.