Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Cieszanów została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach przedmiotowego Programu. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dotację. Przyznana kwota grantu wynosi 767 500,00 zł i jest mniejsza od wnioskowanej - obniżono kwotę wydatków kwalifikowanych przypadającą na zestaw z 3 500,00 zł na 2 500,00 zł.

Jednocześnie informuje się, że wszystkie osoby, które dostarczyły wymagane dokumenty na etapie aplikacji otrzymają wnioskowane laptopy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na informację, która zostanie przesłana każdemu indywidualnie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na

olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać  faktury VAT

 w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła