Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 2/2021/1963/Polski Ład z dnia 04.04.2023r.