REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CIESZANOWIE.

GŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  CIESZANÓW


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”


Burmistrz Cieszanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Cieszanów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów. Konsultacje odbędą się od dnia 15.05.2024 r. do 20 czerwca 2024 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku do zarządzenia.

15 maja 2024r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”

Złota reguła etyczna

ZAPROSZENIE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia dla Rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze i poprzez prawidłowe postawy rodzicielskie chcą mieć znaczny wpływ na wychowanie i rozwój dziecka.

Temat przewodni spotkania:

„Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie i rozwój dziecka”!

Termin spotkania                                                                                          Miejsce spotkania

15 maj 2024r. (środa)                                                                        budynek Biblioteki, pokój nr 5

godz. 15.00- 16.00.                                                            (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)