DATA POWSTANIA KLUBU HDK "FLORIAN"
20.06.2012 R.

ZARZĄD KLUBU
PREZES - Stanisław Janiszewski
WICEPREZES - Zygmunt Styczeń
SEKRETARZ - Leszek Kurdziel
SKARBNIK - Paweł Sanok
CZŁONEK - Edward Pokrywka
CZŁONEK - Paweł Zaborniak