TERMINY POBORU KRWI W 2024 ROKU


21.02.2024 (środa) godz. 9.00-12.00
24.04.2024 (środa) godz. 9.00-12.00
26.06.2024 (środa) godz. 9.00-12.00
28.08.2024 (środa) godz. 9.00-12.00
30.10.2024 (środa) godz. 9.00-12.00

.


Pobór będzie odbywał się przy Centrum Edukacji Ekologicznej (budynek dawnego kina) w Cieszanowie w godz. 9:00 - 12:00.