Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

tel. +48166328661

 

Andrzej Szymanowski

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

tel. +48166328673

 

Anna Stanowska

Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

tel. +48166311051

 

 Piotr Kolbuch

Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów

tel. +48166328665