76. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

  

   We wrześniu 1939 roku dwaj sprzymierzeni ze sobą wrogowie Polski, Niemcy i Związek Sowiecki, najechali Rzeczpospolitą w ramach potajemnego porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku, rozpoczynając drugą wojnę światową. Niemcy wraz ze Słowacją zaatakowali 1 września 1939 roku, a Sowieci - 17 września. Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej. Ofiarą planowych zbrodni padły miliony obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę.
      W czwartek (17 września), dla upamiętnienia tej daty, przedstawiciele samorządu uczniowskiego gimnazjum wraz z dyrektorem P. Stanisławem Kędziorem oraz opiekunem P. L. Zaborniak złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim.

Czytaj więcej: 76. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

     

      Dnia 1. września br. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie – Nowym Siole  rozpoczęli nowy rok szkolny. Mszę św. o godz. 8.00 w miejscowym kościele parafialnym odprawił ks. Mariusz Dziadosz. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie zebrali się na placu. Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Gimnazjum P. Stanisław Kędzior, który powitał zebranych, przedstawił nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas. Szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszym gimnazjum.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Egzamin poprawkowy 2014/2015

 TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO
ROK SZKOLNY 2014/2015 - 25.08.2015 r.

Czytaj więcej: Egzamin poprawkowy 2014/2015

Masz problem? Daj sobie pomóc.

        W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Więcej informacji na stronie:

men.gov.pl

dopalacze.pdf

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 5 Październik 2015
Imieniny obchodzą: Igor, Placyd, Apolinary

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie
os. Nowe Sioło 15,
37-611 Cieszanów
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl