Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Rządowy Program Klub powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2016 r. Każdego roku tysiące małych i średnich Klubów sportowych otrzymało bezpośrednie wsparcie z Ministerstwa. Dzięki temu programowi Kluby mogły częściowo dofinansować wyjazdy dzieci na obóz sportowy, opłacić wynagrodzenie dla trenera czy zakupić sprzęt sportowy.

W 2022 roku w wyniku konkursu ofert Operatorem Krajowym Rządowego Programu Klub zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie.

Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie wiele uwagi poświęca na zachęceniu i pomocy w rozpropagowaniu w/w programu. Dzięki dużemu zaangażowaniu w woj. podkarpackim w 2022 roku dotację otrzymało 675 Klubów a w 2023 r. dotację otrzymało 695 Klubów na łączną kwotę 7.840.000 zł (najwięcej ze wszystkich województw w kraju).

Wyrażamy przekonanie, że wspólne działanie w upowszechnianiu Programu Klub sprawi, że w 2024 roku pozyskamy jeszcze większe środki dla większej ilości Klubów z terenu województwa podkarpackiego co przyczyni się do dalszego rozwoju we wszystkich środowiskach.

Informujemy, że w Podkarpackim Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie można pozyskać dodatkowe informacje pod numerem infolinii 888-636-021 w godz. 10.00-15.00 oraz na stronie internetowej www.rzadowyprogramklub.pl

INFORMACJA

W związku z sygnałami, które przekazują mieszkańcy Miasta i Gminy Cieszanów związanymi z podawaniem się różnych osób i firm za przedstawicieli Miasta i Gminy Cieszanów i przekazywaniu przez nich informacji na temat zapisów do dofinansowania (remonty, zakup OZE, program Czyste Powietrze) informujemy, że wspomniane osoby nie współpracują z Gminą w ramach wspomnianych projektów! Wszelkie materiały umieszczone w skrzynkach pocztowych czy przekazywane osobiście, NIE SĄ rozprowadzane przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

Wszelkie wątpliwości dotyczące osób, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wyjaśni Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – tel. +48 16 6311076

Informacje dotyczące projektów OZE oraz Czyste Powietrze uzyskać można u Pana Daniela Ciepłego, pracownika Urzędu MiG Cieszanów, pod numerem telefonu +48 16 6328686.